Husleie/felleskostnader er kr. 5.810,- pr. måned. Innskudd/kjøpesum er 16.817,98,- kr innskudd.

Leiligheten er 43.6 m² og består av stue, kjøkken, ett soverom, bad/vaskerom og bod.

 

Momenter som vektlegges ved tildeling:

  • Behov for pleie- og omsorgstjenester
  • Nåværende bolig, sykdom og funksjon
  • Behov for tilrettelagt bolig
  • Nærmere opplysninger fås hos Sørfold kommune v/tildelingskontoret, tlf. 916 20 930.

 

Søknadsfrist: 1.09.2023.