Husleien er  4968 kroner pr. måned. Strøm kommer i tillegg til dette.
 
Momenter som vektlegges ved tildelingsvurderingen:
  •  Behov for pleie- og omsorgstjenester
  •  Sykdom og funksjonsnivå.
  •  Behov for tilpasset bolig.

Søknad sendes: Sørfold kommune, tildelingskontoret, Rådhuset, 8226 Straumen innen 3. november 2019.