Bildet: Strandmyra borettslag.

Leiligheten har grunnflate 55,7 m2 og inneholder stue, kjøkken, soverom, bad/ vaskerom og bod.

Par kan bo i leiligheten.

Innskudd kr. 13.724,-. Husleie kr. 5.500,- pr. mndr.

Momenter som bl.a. vektlegges ved tildelingsvurderingen:

  • Alder, sykdom og funksjonsnivå
  • Behov for tilpasset bolig
  • Behov for pleie- og omsorgstjenester
  • At andre boliger ikke dekker søkerens boligbehov

Nærmere opplysninger fås hos Sørfold kommune v/ ergoterapeut Johanne Steinmo-Solvang

Søknadsfrist:  1. august 2018

Søknad sendes: Sørfold kommune, tildelingskontoret, Rådhuset, 8226 Straumen