Husleie/felleskostnader er kr. 5. 995,- pr. måned. Innskudd/kjøpesum er 15 736,-kr innskudd.

Leiligheten er 53.39m² og består av stue, kjøkken, ett soverom, bad/vaskerom og bod. Leiligheten skal fortrinnsvis selges til par, men også enkeltpersoner kan søke.

Momenter som vektlegges ved tildeling:

  • Behov for pleie- og omsorgstjenester
  • Nåværende bolig, sykdom og funksjon
  • Behov for tilrettelagt bolig
  • Nærmere opplysninger fås hos Sørfold kommune v/tildelingskontoret, tlf. 916 20 930.

Søknadsfrist: 16.10.2022.

Søknad sendes: Sørfold kommune v/ tildelingskontoret, Strandveien 2, 8226 Straumen.