Sørfold kommune har ledig stilling som badevakt ved folkebadet i Sørfoldhallen, i fast 9% stilling.

Arbeidstid :  4 timer hver torsdag kl. 16.30 – 20.30.  

Opphold i perioden 15. juni - ca. 1. september når folkebadet ikke er åpent.

Det kreves kurs i hjerte-/lungeredning, og godkjent livredningsprøve i basseng. Kurset vil bli gjennomført i siste halvdel av oktober, både for badevaktene og leietakerne av bassenget.

Den som ansettes må være over 18 år og ha normalt gode svømmeferdigheter. Det er ønskelig med erfaring fra lignende
arbeid, men dette er ingen betingelse.

Polittiattest av nyere dato kreves.

NB! Vi trenger også tilkallingsvikarer som kan steppe inn etter behov, og disse må også bestå livredningsprøve og delta på kurs.

Søknad sendes: post@sorfold.kommune.no

Søknadsfrist: 5. oktober 2018.

 Oppstart: Så snart livredningskurset er gjennomført.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kultursjef Bente Braaten,
tlf. 75 68 53 33/97530437 eller folkehelsekoordinator Sylvi Katrin Brandsæther, tlf. 907 27655.