Stillingens hovedoppgaver er:

  • Fastlege, listelengde 1000 pasienter
  • Offentlig legearbeid som tilsynslege eller helsestasjon.

Kontoret er lokalisert i kommunesenteret på Straumen og utvider til 3 fastlegehjemler, hvorav én er kommuneoverlege.

Det er 2,5 årsverk hjelpepersonell ved kontoret som disponeres av legene. Kommunen har også turnuslege.

Søknadsfrist: 24. april

Annonse fastlege

Sørfold har status som nasjonalparkkommune og er et eldorado for friluftsliv. Her er et eksempel:

Bli med på tur til Mørsvikvasstinden

Kommunen har full barnehagedekning og et godt tjenestetilbud til sine innbyggere.

Velkommen til Sørfold