Kommuneverkstedet

Avdelingsingeniøren har kontor på Rådhuset, men er ofte innom kommuneverkstedet, som er base for de ansatte innenfor vei, vann og avløp.

Leder av kommunalteknisk avdeling

Teknisk/næring har ca. 20 ansatte og ledes av kommunalsjef teknisk/næring.  Avdelingsingeniør drift  rapporterer direkte til kommunalsjef, og er ansvarlig for området vei, vann og avløp.

I dette inngår ledelse av kommunalteknisk avdeling.

Les hele utlysningsteksten og søk stillingen elektronisk via jobbnorge:

Avdelingsingeniør VVA

Søknadsfrist: 30. juni

Rita Berg

Vil anbefale ingeniører å søke

Rita Berg (bildet) er en av de som vil få den nye ingeniøren som kollega.

Hun er avdelingsingeniør for bygg, og søkte seg tilbake til Sørfold kommune i fjor, etter noen år på Salten Kartdata.

Hun vil absolutt anbefale ingeniører å søke den ledige stillingen.

–  Her er hyggelige kolleger og utfordrende arbeidsoppgaver.  Alle står på for å yte god service, sier Rita Berg.