Varighet på vikariatet er ca. 5 måneder.

Nærmere opplysninger fås hos:

Søknad sendes så snart som mulig og senest 5. februar:

pr. e-post til post@sorfold.kommune.no

eller med vanlig post til Sørfold kommune, Rådhuset, 8226 Straumen.

Søknaden bes merket med 2019/1500.