Vikariatet er i hel stilling, og vi ønsker oss søkere med helsesekretærutdanning.

Søknad med CV sendes så snart som mulig på e-post til gunnbjorg.olufsen@sorfold.kommune.no