Viktig å få oversikt over nye søkere

Av hensyn til videre planlegging ønsker vi at alle som trenger ny barnehageplass sender inn søknad nå.

Det skal installeres nytt elektronisk system i  sommer. Dette betyr at man ikke kan søke elektronisk før 6. august.

I stedet velger man et av følgende tre alternativer for innsending:

  • Vanlig post, der du sender søknaden til Straumen barnehage, Idrettsveien 2, 8226 Straumen
  • Levere skjemaet på servicekontoret, Rådhuset eller i Straumen barnehage. Der ligger det også papirskjema for utfylling
  • Sender skjemaet som vedlegg via eDialog, og sender dette til Brith Danielsen via digipost

Link til eDialog