Bildet: Alexander Olsen var lærling i maskinførerfaget i 2015.

Sørfold kommune har en målsetting om å kunne tilby lærlingeplasser til enhver tid.

Lærlingeplassene innebærer to års kontrakt i full stilling.

Opplæringen følger læreplan for det enkelte faget

  • Læretiden består av opplæringstid og verdiskapningstid
  • Arbeidssteder i løpet av læretiden er knyttet til den avdeling lærlingeplassen gjelder

 Kvalifikasjoner:

  • Fullført og bestått VG1 og VG2 innenfor ditt fagfelt
  • Det kreves fremlagt politiattest som er nyere enn 3 måneder før oppstart innenfor flere av fagområdene
  • Ved ansettelse må taushetserklæring underskrives

NB! Søknadsfristen er forlenget til 30. april 2020.

Se annonse og søk elektronisk