Kreativt veksted

Sissel Horndal har satt sammen en collage av elevarbeider som er laget i ulike teknikker på kreativt verksted.

Foto, fotografikk, collage og animasjon

Kreativt verksted er en del av kulturskoletilbudet i Sørfold. Tilbudet er lagt opp som lørdagssamlinger på Sissel Horndals atelier i Mørsvikbotn.

Det har tidligere vært jobbet med blant annet maleri, tegning, bokbinding og linosnitt.

Det som står på programmet for året som kommer er fotografikk, foto, collage og animasjon.

Elevene vil få innføring i grunnleggende fototeknikk og jobbe med komposisjon og uttrykk. I tillegg vil de få i innblikk i animasjonsfilmens prinsipper og ulike teknikker, det å lage dreiebok og digital redigering.

Forlenget frist

For søknad om ny eller endret plass i kulturskolen er fristen forlenget til 12. mai.

Kulturskolen benytter elektronisk søknadsskjema:

Søknad om kulturskoleplass

Se også:

Nytt kulturskoleår med nye tilbud