Iris Service AS har ansvaret for å samle inn alt husholdningsavfall og drifte alle 12 miljøtorg i Salten på oppdrag for morselskapet Iris Salten IKS, som er et interkommunalt renovasjonsselskap.

De har nå fire ledige stillinger:

  • Sjåfør for innhenting av avfall i Hamarøy og Steigen
  • Nyopprettet stilling som arbeidsleder for miljøtorgene på Tømmernes i Hamarøy og Furulund i Steigen
  • Sjåfør med oppmøtested på Fauske
  • Kundekonsulent ved selskapets hovedkontor, som ligger på Vikan ved Bodø.

Samtlige ledige stillinger har søknadsfrist 15. november.

Les mer på nettsidene til

Iris Salten