Sørfold kommune har to ledige stillinger som badevakt ved folkebadet i Sørfoldhallen. Dette er faste stillinger, som hver er på 9%.

Arbeidstid : 4 timer hver torsdag kl. 16.30 – 20.30.  

Opphold i perioden 15. juni - ca. 1. september når folkebadet ikke er åpent.

Det kreves kurs i hjerte-/lungeredning og godkjent livredningsprøve i basseng. Kurset vil bli gjennomført så snart stillingene er besatt, både for badevaktene og leietakerne av bassenget.

De som ansettes må normalt gode svømmeferdigheter og helst ha fylt 18 år, men interesserte som fyller 18 i løpet av første halvår 2022 er også velkommen til å søke.

Det er ønskelig med erfaring fra lignende arbeid, men dette er ingen betingelse.

Polittiattest av nyere dato kreves.

NB! Vi trenger også tilkallingsvikarer som kan steppe inn etter behov, og disse må også bestå livredningsprøve og delta på kurs.

Søknad, både på de faste stillingene og tilkallingsvikarer sendes: post@sorfold.kommune.no

Søknadsfrist: 15. november 2021

 Tiltredelse etter avtale og så snart livredningskurset er gjennomført og bestått.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til kultursjef Bente Braaten, tlf. 97530437 eller folkehelsekoordinator Sylvi K. Brandsæther,
tlf. 907 27 655.