Sørfold kommune har to ledige stillinger som badevakt ved folkebadet i Sørfoldhallen. Dette er faste stillinger, som hver er på 9%.

Arbeidstid : 4 timer hver torsdag kl. 16.30 – 20.30.  

Opphold i perioden 15. juni - ca. 1. september når folkebadet ikke er åpent.

Det kreves kurs i hjerte-/lungeredning, og godkjent livredningsprøve i basseng. Kurset vil bli gjennomført høsten 2021, både for badevaktene og leietakerne av bassenget.

De som ansettes må være over 18 år og ha normalt gode svømmeferdigheter. Det er ønskelig med erfaring fra lignende arbeid, men dette er ingen betingelse.

Polittiattest av nyere dato kreves.

NB! Vi trenger også tilkallingsvikarer som kan steppe inn etter behov, og disse må også bestå livredningsprøve og delta på kurs.

Søknad,både på de faste stillingene og tilkallingsvikarer sendes: post@sorfold.kommune.no

Søknadsfrist: 6. september 2021

 Tiltredelse etter avtale høsten 2021, så snart  bassenget har åpnet for bruk på kveldstid og livredningskurset er gjennomført og bestått.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til kultursjef Bente Braaten, tlf. 97530437 eller folkehelsekoordinator Sylvi K. Brandsæther,
tlf. 907 27 655.