Elvkroken, Sørfjorden m.m.

Deler av området som omfattes av hjemmetjeneste nord. Foto: Leikny Ørnes.

Ny organisering i omsorg

Med virkning fra 1. januar 2016 vil omsorgstjenesten i Sørfold kommune bli omorganisert.

Endringen medfører blant annet at hjemmetjeneste nord og hjemmetjeneste sør slås sammen under felles ledelse. Den nye enheten vil ha to avdelinger, som vil ha tilhold på henholdsvis Straumen og Elvkroken.

Det søkes nå etter vikar for avdelingsleder hjemmetjeneste, med arbeidssted Elvkroken. Vikariatet er i full stilling, med varighet fra 1. januar 2016 og ut året.

50% av stillingen er tillalgt sykepleieroppgaver og inngår i ordinær drift.

Søknadsfrist: 20. november 2015.

Fullstendig utlysningstekst og søk stillingen elektronisk (link til jobbnorge)

Brukerstyrt personlig assistent

Det andre vikariatet som lyses ledig, er brukerstyrt personlig assistent for blid og omgjengelig ungomd på 24 år. Vrighet fra 1. januar til 19. juli 2016, og dette er en deltidsstilling i 60,5%.

Søknadsfrist: 1. desember 2015.

Fullstendig utlysningstekst og søk stillingen elektronisk (link til jobbnorge)