Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ledsagerbevis for funksjonshemmede

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Har du nedsatt funksjonsevne, kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg.

  Kriterier/vilkår

  Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. Nedre aldersgrense for søkere er normalt åtte år.

  Pris for tjenesten

  Ledsagerbevis er gratis.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Statens råd for funksjonshemmede har informasjon om ordningen.  

  Ledsagerbevis - brosjyre
  Hjelpetilbud i kommunen
  Ledsagerbevis - søknad

  Partnere

  Offentlige og private arrangører av arrangementer og noen hoteller og transportselskaper.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.

  Lover

  Forvaltningsloven

  ___
 • Skjema

  Skjema

  Søknad om ledsagerbevis

  Vedlegg

  Passfoto

  Søknaden sendes til


  NAV Sørfold
  Rådhuset
  8226 Straumen

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Vi innhenter eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.

  Saksbehandlingstid

  Søknader behandles fortløpende.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:NAV
  Telefon:55553333
  Epost:nav@sorfold.kommune.no
  Postadresse:8226 Straumen
  Besøksadresse:Sørfold Rådhus
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2017-12-14 12:29