Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Generelt

Oppdatert: 2020-05-06T10:26:00.000+00:00

Beskrivelse

Har du nedsatt funksjonsevne, kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg.

Kriterier

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. Nedre aldersgrense for søkere er normalt åtte år.

Pris

Ledsagerbevis er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Partnere

Offentlige og private arrangører av arrangementer og noen hoteller og transportselskaper.

Regelverk

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.

Praktiske opplysninger