Personer som har behov for ledsagelse på grunn av sin funksjonshemming, psykisk utviklingshemming eller psykiske lidelser, kan søke om ledsagerbevis for å kunne delta i aktiviteter, arrangement, reise/transport uten å måtte betale dobbel billett.

Mot at den som innehar ledsagerbevis betaler ordinær billett får han/hun ta med seg ledsager gratis eller til redusert billett der det aksepteres. Ta gjerne kontakt med gjeldende selskap eller arrangør for å høre om ledsagerbevis aksepteres.

Nedre aldersgrense er 8 år. Søknad sendes til NAV. Har du spørsmål om ordningen, kan du ta kontakt, se telefonnummer lenger ned.

I Sørfold er det fattet vedtak om å akseptere ledsagerbevis i alle kommunale bygg og på alle arrangementer der kommunen står som arrangør.

Søknadsskjema:

Søknad om ledsagerbevis

Kontaktinformasjon:

  • Navn: NAV
  • Telefon: 55 55 33 33
  • Epost nav.sorfold@nav.no
  • Postadresse: 8226 Straumen
  • Besøksadresse: Sørfold Rådhus
  • Åpningstid: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: kl 09.00 - 14.30 Torsdag: kl 10.00 - 14.30