Da kommunen startet sitt arbeid med vaksinering mot korona, var det i regi av helsestasjonen, med helsesykepleierne som ansvarlig. Dette gjaldt også i perioden med massevaksinering i Rådhussalen, som ble avsluttet i mars.

Fra nå av er det legekontoret som ivaretar denne oppgaven, og henvendelser om koronavaksinering skal rettes dit.

E-postadressen vaksine@sorfold.kommune.no kan fortsatt brukes.