Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Legevakt

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Kommunen har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. Du kontakter legevakten når det ikke er mulig å få kontakt med fastlegen.

Målgruppe

Alle som oppholder seg i kommunen

aaa
Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om sosiale tjenester, bopelsløse

___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Legevakt/øyeblikkelig hjelp dagtid på Straumen nås på tlf. 75 68 51 43.

Legevakt etter kl. 15 på hverdager og alle helgedager er lokalisert på
Helsetunet på Fauske, inngang i første etasje, mot sjøen.

Telefon 75 68 51 43 eller 75 54 04 44.
Når man ringer disse numrene, blir man satt over til legevaktformidlingen
ved sykehuset i Bodø. Der legger man frem problemet, får vurdert
strakstiltak, og om problemet krever behandling straks, eller kan vente
til fastlegen kan kontaktes.
 

Saksbehandling

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og gi opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.

Du kan også klage til Statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:Helse
Telefon:75685140
Telefaks:75685141
Postadresse:Strandveien 2, 8226 Straumen
Besøksadresse:Sørfold Rådhus, legekontoret
Åpningstid:kl. 08.00 - kl. 15.00
Andre opplysninger
Oppdatert:
2017-12-14 12:29