Sitat fra Facebook-siden til Sisomar As:

" Sisomar har leid inn Seløy Undervannservice, Sørfold Industriservice og Akva Group for å legge et nytt avløpsrør i dimensjon Ø1200. 
Arbeidet vil foregå fra rømningssikringen på land ved settefiskanlegget og ut til punktet hvor de andre rørene ligger i bukten utenfor anlegget.
Arbeidet starter opp i uke 33, mandag 13. august.

I denne forbindelse vil deler av bukten utenfor anlegget bli "blokkert" med fortøyninger for å sikre posisjonering fartøyet som skal bidra til legging av rørene, sikring av avløpsrørene under legging og sikring av lekter som skal benyttes.

Ber alle som ferdes inn/ut av småbåthavna på Straumen om å være oppmerksomme på dette og holde seg på østsiden av blåsene som markerer opphalingstauene til fortøyningene.

Vi beklager de eventuelle ulempene dette måtte medføre for båttrafikken inn/ut fra småbåthavna de dagene arbeider pågår!

Vi kommer til å sette oppslag på alle pirer i småbåthavna om dette slik at alle skal bli gjort oppmerksomme.
Fremdriften i prosjektet er ikke 100% på plass men vi regner med at tiltaket skal være gjennomført i løpet av et par uker.

Ved spørsmål angående dette, ta kontakt med
Jon Meisfjord, daglig leder Sisomar, tlf. 481 49 060

Andre kontaktpersoner:
Ole Rune Walberg, Akva Group, tlf. 481 03 957
Nautilus Survey, skipper Hans P. Henriksen, tlf. 916 81 100"