Begge foto: Liss-Mona E. Abrahamsen

Fikk se hvor noe av maten kommer fra

Barna forteller selv om den spennende nærkontakten med den døde elgen:

– Vi holdt i hornet, det kom blod ut av nesa. Også så vi inn i magen til elgen, der var det ingenting. Det som var i magen er i skogen, det får fuglene og reven spise.

 Vi så i munnen på elgen, der var det tenner. De innerste tennene var gamle og de ytterste var hvite og nye, denne elgen er ikke så gammel. Det var artig å se og å ta på elgen.

Barna ser på skutt elg

– Vi laget elgspor. Det var bare tre føtter der, for hunden har fått den siste. Elgen skal spises.

Vi liker elgkjøtt, sier barna.

Denne dagen fikk de se hvor noe av maten vi spiser kommer fra. Dette er et eksempel på hvordan Løkta barnehage jobber.

Hverdagen skal gi rom for barns medvirkning

–  Vi bruker naturen og dens muligheter i alle årstider, både inne og ute. Vi planlegger underveis og tar utgangspunkt i barnas initiativ og interesser.

Hver gruppe, stor og små, har eget pedagogisk opplegg. I barnehagen skal det være en god blanding av barnestyrte og voksenledete aktiviteter. Dette gjør hverdagen mer spontan og gir rom for barns medvirkning. 

Dette skriver styrer Liss-Mona Abrahamsen i barnehagens årsplan for 2019/2020.

Miljøbevisste barn

Hun forteller at barna er veldig miljøbevisste.

–Vi skal ta vare på naturen, slik at de som kommer etter oss kan bruke den. Barna er veldig opptatt av søppelsortering og plast i havet. Når vi er på tur plukkes det søppel, som tas med til barnehagen og kastes.

Vi snakker mye om å ikke kaste mat og å forsyne seg flere ganger istedenfor bare én gang med for mye.

Vi høster av naturen, noe spiser vi og noe bruker vi i lek og formingsaktiviteter. I år vil vi ha større fokus på gjenbruk enn tidligere.

Vi er mye ute i naturen og er opptatt av at barna skal få gode naturopplevelser; både på lange og korte turer, sier Liss-Mona Abrahamsen.

Her kan du lese

Årsplan for Løkta barnehage 2019/2020