Sørfold kommune har nå justert sine besøksregler.

For besøk på rommet er det fortsatt en grense på 2 besøkende samtidig, men det stilles ikke lenger krav om at besøkende på rommet må være nærmeste pårørende.

Når besøksrom benyttes, kan bebeoeren ha inntil 5 besøkende samtidig.

Hvis besøket legges utendørs, kan man være flere hvis besøkende kommer fra samme husstand, men det må holdes minium 1 meters avstand mellom personer som ikke bor sammen.

Besøksregler institusjon, oppdatert 6 mai 2021