• Leder: Sten Robert Hansen
  • Medlem: Silje S. Paulsen
  • Medlem: Hilde Abelsen