Medlemmer:

  • Ordfører Lars Kristian Evjenth
  • Varaordfører Turid J. Willumstad, leder
  • Anne-Lise Nordvik Arntzen