Listene skal behandles i valgstyrets møte 30. april 2019. Frist for å søke om fritak fra å stå på liste er 15. april.

Her kan du se hvem som stiller på de enkelte partienes lister:

Sørfold Arbeiderparti

Sørfold Senterparti

Sørfold Høyre

Sørfold Sosialistisk Venstreparti

Sørfold Rødt