Sørfold Høyre

Sørfold Arbeiderparti

Sørfold SV

Sørfold Rødt

Sørfold Senterparti

Frist for listeforslag er 31. mars

Valgdirektoratet har utviklet en elektronisk løsning for listeforslag som kan brukes til å opprette listeforslag, samle inn underskrifter og levere listeforslag ved kommunestyre-, fylkestings-, og stortingsvalg.

Fristen for å levere listeforslag  til årets kommunevalg er fredag  31. mars klokken 12.00.

Videre saksgang:

  • Listeforslagene legge ut til ettersyn på kommunens hjemmeside etter hvert som de kommer inn
  • Fyller ikke listeforslaget lovens krav, vil valgmyndigheten kontakte tillitsvalgte for å forsøke å få listen i samsvar med loven.
  • Valgmyndigheten underretter alle kandidatene på listene.
  • Står en kandidat på flere lister, eller en underskriver har signert på flere lister, blir disse kontaktet av valgmyndighetene. Vedkommende får en frist til å avklare hvilket listeforslag kandidaturet eller signaturen som skal gjelde.

Saksbehandlingen skal være fullført innen 1. juni i valgåret.

Frist for å trekke listeforslaget er 20. april klokken 12. 00.

Les mer på nettsidene til Valgdirektoratet:

Slik oppretter man elektronisk listeforslag