Løkta barnehage på tur i fjæra
Løkta Barnehage er en helsefremmende barnehage og er mye ute. Her er de på tur i fjæra.

Fjellet, skogen og fjæra

Løkta barnehage er en kommunal en-avdelings barnehage som startet opp i 1987. Barnehagen ligger praktfullt til i naturskjønne Røsvik ved kirken.

Fjellet, skogen og fjæra er en del av oss, og gir oss mange fine utfordringer og opplevelser.

Vi har stabile og dyktige ansatte der det å være spontan er en selvfølgelig væremåte i møte med barna. Kjernetiden i barnehagen er fra kl. 09.00 til kl.14.00.

Årsplan Løkta barnehage 2018/2019

En barnehage i utvikling

Løkta er en helsefremmende barnehage. Satsningsområdene våre er bl.a. kosthold, fysisk aktivitet og friluftsliv. Vi ønsker robuste, utforskende, glade, kunnskapsrike og aktive barn.

Vi er mye ute. Barna leker bedre og blir mer kreative, og de mestrer nye utfordringer.

Det er også mindre støy og mindre konflikter ute. Barna oppdager naturen - som igjen stimulerer til motorisk utvikling, bedre utholdenhet og bedre kroppsbeherskelse.

Barnehagen er åpen fra kl. 07.15- til 16.15.

Tlf. til barnehagen: 90 12 34 10.

Styrer er Liss-Mona Abrahamsen, mobil 906 53 586.

E-post: lea@sorfold.kommune.no

Pedagogisk leder: Malin Eriksson,  malin.eriksson@sorfold.kommune.no

Folkehelseloven (link).

Hva koster en barnehageplass i Sørfold kommune?

  • Hel plass: Kr. 2.990.-  pr. mnd. fra 01.01.2019 og kr. 3.040 fra 01.08.2019.
  • Kostpenger kr. 400 pr. måned kommer i tillegg
  • Halv plass: kr. 1.455  pr. mnd.
  • Det er 50% søskenmoderasjon
  • Samordning/moderasjonsordning mellom SFO og barnehage er avsluttet.
  • Kjøp av enkeltdager: Kr. 156.- pr. dag

Hvordan søke om barnehageplass?

  • Opptak til barnehagene skjer to ganger i året, med søknadsfrister  1. desember og 1. mai.
  • NB! Elektronisk søknadsskjema benyttes, se under Skjema i venstremenyen.