Fjellet, skogen og fjæra

Løkta barnehage er en kommunal en-avdelings barnehage som startet opp i 1987. Barnehagen ligger praktfullt til i naturskjønne Røsvik ved kirken.

Fjellet, skogen og fjæra er en del av oss, og gir oss mange fine utfordringer og opplevelser. 

Vi har stabile og dyktige ansatte der det å være spontan er en selvfølgelig væremåte i møte med barna. Kjernetiden i barnehagen er fra kl. 09.00 til kl.14.00.

Barnehagen har 10 barn og 15 plasser.

Årsplan for Løkta barnehage 2022/2023

En barnehage i utvikling

Løkta er en helsefremmende barnehage. Satsningsområdene våre er bl.a. kosthold, fysisk aktivitet og friluftsliv. Vi ønsker robuste, utforskende, glade, kunnskapsrike og aktive barn.

Vi er mye ute. Barna leker bedre og blir mer kreative, og de mestrer nye utfordringer.

Det er også mindre støy og mindre konflikter ute. Barna oppdager naturen - som igjen stimulerer til motorisk utvikling, bedre utholdenhet og bedre kroppsbeherskelse.

Barnehagen er åpen fra kl. 07.15- til kl. 16.30.

Tlf. til barnehagen: 90 12 34 10.

Styrer er Malin Eriksson, tlf. 97194239

E-post: malin.eriksson@sorfold.kommune.no

Folkehelseloven (link).

Hva koster en barnehageplass i Sørfold kommune?

  • Hel plass: kr. 3.000.
  • Kostpenger kommer i tillegg
  • Halv plass: kr. 1.500.
  • Det er 50% søskenmoderasjon for det andre barnet og for det tredje barnet og oppover
  • Kjøp av enkeltdager: Kr. 210.- pr. dag

Hvordan søke om barnehageplass?

  • Opptak til barnehagene skjer to ganger i året, med søknadsfrister  1. oktober og 1. mai.
  • NB! Elektronisk søknadsskjema benyttes, se under Skjema i venstremenyen.