Leirfjorden, foto Anne-Lise Nordvik Arntzen

Leirfjorden sett fra Engan. Foto: Anne-Lise Nordvik Arntzen.

Logoen må inneholde lagets navn

Leirfjorden grendelag håper mange vil delta i logokonkurransen, og det er satt ned en jury som skal vurdere innkomne forslag. Denne juryen består av Hege Ruud, Steinar Strand og Bente Braaten.

Grendelaget opplyser at det ikke stilles andre krav til utformingen enn at logoen må være i svart/hvitt, og den må inneholde lagets navn.

Logo kan leveres digitalt eller på papir til leder i laget, Mikal Arntzen. Han har e-postadresse mikalarn@gmail.com

Mikal arntzen opplyser at det pr. 20. november har kommet inn noen få forslag, og han håper det kommer flere før fristen går ut.

Innleveringsfrist: 1. desember.