I slutten av juli ble det vedtatt en lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i forbindelse med arrangementer og ansamling av personer i Sørfold kommune.

Kommunedirektør Stig Arne Holtedahl forklarer at det var to momenter som lå til grunn for forskriften.

–På dette tidspunktet gjaldt nasjonale retningslinjer for alkoholservering kun barer, restauranter og andre serveringssteder, der man satte krav om bordservering.

Vi ønsket å presisere at krav om bordservering må gjelde for alle arrangementer med skjenkebevilling, som for eksempel pubkvelder og konserter. Det er viktig å unngå køer og sammenstimling ved bardisker og lignende.

Men fra 18. august innførte Regjeringen en regel som sa det samme som vår forskrift, nemlig at krav om bordservering gjelder for alle arrangementer med skjenkebevilling.

Les mer om dette her.

–Den andre begrunnelsen for å ha en lokal forskrift gjaldt antall personer som tillates ved private selskaper i leid lokale. Her sier nasjonale retningslinjer at man kan være inntil 100 personer.

Men når vi samtidig vet at det skal være 1 meters avstand mellom personer som ikke bor i samme husstand, sier det seg at antallet må tilpasses lokalets størrelse.  Man kan ikke være 100 personer i et lite ungdomshus.

Dette fremhevet vi i vår lokale forskrift, og antydet 50% av normal kapasitet som en veiledende regel. Forskriften var dermed en konkretisering av 1-meters regelen.

Etter at forskriften ble gjort kjent og fikk en del oppmerksomhet, ble vi kontaktet både av foreninger som leier ut forsamlingshus og privatpersoner som skulle ha konfirmasjon, barnedåp og annet, og i samråd med arrangørene kom vi fram til hvor mange de kunne være i det enkelte lokalet.

Vi sendte også e-post med forskriften vedlagt til alle som har ansvaret for forsamlingshus.

Etter denne informasjonsrunden vurderer vi situasjonen slik at det ikke lenger er nødvendig å ha en egen forskrift, vi stoler på at folk bruker sunn fornuft kombinert med nasjonale retningslinjer.

Vårt absolutte inntrykk er at folk er opptatt av å følge smittevernreglene og ønsker å kunne møtes under trygge forhold, sier kommunedirektør Stig Arne Holtedahl.

Han opplyser også at alle som planlegger et arrangement eller et privat selskap er velkommen til å kontakte informasjonsansvarlig i kriseledelsen Bente Braaten, som kan treffes på telefon 975 30437 elle e-post bbr@sorfold.kommune.no

Hun svarer gjerne på spørsmål om smittevernregler og nasjonale retningslinjer.

Den lokale forskriften ble opphevet 6. september med virkning fra samme dag.