Saken gjelder naturnavn for bestemte steder i Sørfold kommune. Det er Kartverket som har vedtaksrett når det gjelder naturnavn. Sørfold kommune er høringsinstans.

Høringsuttalelser innhentes og samordnes av kommunen og oversendes Kartverket eller Sametingets stedsnavnstjeneste.

Saken kan leses her. Hvilke navn det gjelder kan leses