Konferansier er Viggo Hegge.

  • Foredrag om Lyder Kvantoland, visning av bilder ved Ole Henrik Fagerbakk.
  • Musikalsk innslag ved Ingrid Østvang.
  • Lansering av kalender og årbok.

Etter pausen fortsetter arrangementet med aktiviteter i Rådhussalen og kantinen:

  • Utstilling av fotoutstyret og stolen til Lyder Kvantoland ved Halvdan Haug.
  • Folk kan fotografere seg i "Lyderstolen", ved Tor Arne Ankjell.
  • Demonstrasjon av lefsebaking ved Anne Jensen.

Salg av nye kalendre og årbøker. Det er også mulig å sikre seg enkelte eldre årbøker til en rimelig penge.

Det tas opp bestilling av hefter med tekster av Lyder Kvantoland.

  • Kafe med salg av møsbrømlefser.
  • Loddsalg.
  • Gratis inngang!
  • VELKOMMEN !

Arr.: Sørfold lokalhistorielag i samarbeid med Nordlandsmuseet og Sørfold kommune

Lyder Kvantoland (1893-1972) var fra Kvantoland i Sørfold.

Han er mest kjent som fotograf, men var også aktiv som folkeminnegransker, lokalhistoriker og skribent i Nordlandsposten. Han skrev også artikler som ble publisert i Håløygminne.

Han tok bilder i hele Salten, men mest i hjemkommunen.

Mange av bildene hans er av brudepar, konfirmanter osv, men han tok også bilder av bygdene og naturen i distriktet, hverdagsliv og spesielle hendelser.

Lyder Kvantolands bilder, ca.12 000 negativer, eies i dag av Sørfold Lokalhistorielag og er oppbevart hos Nasjonalbiblioteket på Mo.

Hele fotosamlingen ligger på internett, på Nordlandsmuseets digitale museum:

Digitalt museum

I 2013 besøkte Nordlandsmuseet Lyder Kvantolands hjemsted, gården Kvantoland

Tekst og bilder fra besøk på Kvantoland