Bildet: Ungdommer jobber med lys, under kyndig veiledning av kulturskolelærer Ole-Anders Seines. Begge foto: Marius Moen Mareliussen.

Aktivitet hele året, både på scenen og i teknisk stab

Ung Kultur Møtes (forkortet UKM) i Sørfold er mest mulig ungdomsstyrt, og dette gjelder både på og bak scenen. Sentralt i opplegget er opplæring på lys og lyd, som skjer både i kulturskolen og gjennom frittstående kurs.

UKM hele året er et mål. Dette betyr at ungdomskultur skal utvikles og vises fram hele året, ikke bare under en årlig forestilling.

–  Vi forsøker også å holde driften i gang gjennom hele året gjennom fokus på teknisk stab. Det er viktig å gi et tilbud til de som ikke ønsker å stå på scenen, sier Ole-Anders Seines i kulturskolen, som har utarbeidet søknaden til UKM Norge.

Kommunen fikk full uttelling for sin søknad, og får 18.000 kroner til prosjektet som har tittel: UKM Sørfold: Lys opp.

Både skole og fritid

Av søknaden går det fram at ungdom med kunnskap om lys skal være ressurspersoner på sin skole og i sin skolekrets. Dette kan også være aktuelt når skolene arrangerer konserter og forestillinger i skoletida.

Trosserigg lys

Det rigges lys til forestilling i Rådhussalen.

Kurs med Vegar Andreassen

Lyskurset vil bli holdt etter nyttår, og innleid instruktør er Vegar Andreassen, lystekniker ved Nordland Teater fra Gyltvik i Sørfold.

Når dato er satt, vil kurset bli kunngjort her på hjemmesiden og i andre kanaler, og ungdom både i og utenfor kulturskolen kan melde seg på. Det vil også bli åpnet for deltakelse fra Saltdal og Fauske, som ledd i samarbeid over kommunegrensene.

Påmelding til UKM 2019 har åpnet

UKM lokalmønstring i Sørfold er satt til lørdag 16. mars.

Som vanlig skjer påmelding kun via nettet, og portalen har åpnet.

Meld deg på her:

Påmelding UKM Sørfold 2019