Skape positiv fritid sammen med ungdom

Når koronasituasjonen tillater det, blir det aktivitetskvelder på Straumen skole og i Sørfoldhallen, med åpen hall, matlagning og mye annet. 

Inntil videre er aktiviteten lagt til fredagskvelder på fotballhytta i Straumen sentrum og i friluft, i nært samarbeid med prosjektet Heilt innafor. Dette er et folkehelseprosjekt som handler om å ta i bruk skolen som arena for positiv fritid, men som også har aktivitet på andre arenaer. 

En del av "Heilt innafor"

Fritidsklubben skal være en integrert del av «Heilt innafor», og den skal være holdningsskapende og forebygge rus og utenforskap i tråd med prosjektets mål.  Prosjektet har varighet til 2023, mens fritidsklubben skal være et fast tilbud som fortsetter etter prosjektperioden og jobber for de samme målene.

Stillingen er tilknyttet kulturenheten, og arbeidet er hovedsakelig lagt til kveldstid. Tiltredelse: Etter avtale.

Oppgaver

 • Ansvar for ukentlige ungdomskvelder på Straumen, i nært samarbeid med ungdommer, foresatte og andre. Her blir første delmål å sørge for at ungdommene velger et klubbstyre, dette for å sikre brukermedvirkning.
 • Delta i møter med prosjektleder Heilt innafor, frivillige, aktivitetsledere og andre som sammen skal jobbe for positiv ungdomsfritid på Straumen
 •  Samarbeide med kolleger i kulturenheten

Kvalifikasjonskrav

 • Det stilles ikke bestemte krav til utdanning, men relevant bakgrunn kan være fagbrev som barne -og ungdomsarbeider. Personlig egnethet vil uansett tillegges stor vekt.
 • Praksis fra lignende arbeid er en fordel
 • Ferdigheter og interesse innenfor alt fra baking og matlagning til mekking på sykler vil være interessant
 • Sertifikat klasse B

Egenskaper vi ser etter

 • Du må være utadvendt og kontaktskapende
 • Ha pågangsmot og være lett å samarbeide med
 • Glad i aktivitet, både inne og ute

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til tariff, og tilsvarende minimum 8 års ansiennitet
 • Deltakelse i spennende og nyskapende prosjektarbeid

Praktiske opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Politiattest av nyere dato må forevises før tiltredelse. Søknadsfrist: 19.mars 2021.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kultursjef Bente Braaten, tlf.  975 30 437 eller e-post kultur@sorfold.kommune.no

Se annonse med link til elektronisk søknad

Velkommen som søker!