Lærer og elev i kulturskolen

Lærer og elev: Andreas Kopland Berger underviser i lys, lyd – og sceneproduksjon. Han er også lærer i gitar, bass og band.

Målgruppe er ungdom

Alle som deltok på dette tilbudet forrige skoleår fortsetter.

Men det er plass til flere. Siden undervisningen er lagt til lørdager, passer tilbudet både for elever i  grunnskolen og på videregående – også de som bor på hybel og er hjemme i helgene.

Nedre aldersgrense er 7. klasse.

På lyd, lys- og sceneproduksjon kan du lære om:

  • Hvordan vi kobler opp et PA-anlegg og scene
  • Hvordan mikrofoner fungerer
  • Hvordan man kan «blande» lyd
  • Hvordan man styrer og kobler lys
  • Hvordan man rigger scene og kveiler kabler
  • Kontroll på sceneskifter på en konsert

Du får jobbe med masse tøft utstyr, teste musikk på anlegget og være en viktig del av UKM (Ung Kultur Møtes) og andre konserter som kulturskolen arrangerer.

Kulturskolen har ny, digital mikser.

Pris: Kr. 944 for høst og kr. 1.090 for vår.

(Dette er priser for 2016).

Kulturskolen bruker elektronisk søknadsskjema:

Søknad om kulturskoleplass

Kulturskolelever på lys, lyd - og sceneproduksjon

Disse guttene går på  lys, lyd – og sceneproduksjon. Under Kraftfestivalen var de med på å rigge lyd til musikalen Marg og bein.

Mange vil gå i kulturskolen

Plasser i kulturskolen beholdes til de sies opp skriftlig.

Foran skoleåret 2016/2017 er de fleste instrumenter og tilbud fulltegnet, med venteliste på sang og piano.

Kulturskoleleder Ragnhild Hansen forteller at dette kan bli noe justert når nye søkere har svart på tilbud om plass, med frist 1. august.