Bildet: Mørsviknes. Foto: Geir Anders Berg.

Nytt tiltak

Månedens luftetur er en nyskapning, og det legges opp til en ny tur hver måned.

Dette er en tur som alle kan delta på, der også det sosiale er viktig.

Folkehelsekoordinator Steinar Strand roser grendelaget som tar dette initiativet.

–Dette er lett, nært og samlende. Et flott folkehelsetiltak, sier han.

Månedens luftetur i februar:

Søndag 4. februar kl. 13.00, fra krysset ved Mørsvik camping til Mørsviknes

Månedens luftetur i mars:

Søndag 4. mars kl. 13.00: Fra Klubben på Storeidet til gapahuken.

Grendelaget ordner med bål ved gapahuken. Kaffe og annet tar du med selv.

Arrangør for dette nye tiltaket er Mørsvikbotn grendelag.

Gapahuk Storeidet

Gapahuken på Storeidet.