Linklave med angler

Linklave med angler er månedens museumsgjenstand for oktober.

Navn på giver ikke registrert

Line er et fiskeredskap som består av et langt snøre med korterer snører påsatt med jevne mellomrom.

På de korte snørene er det påsatt angler.

Linklaven ble brukt til å tre opp anglene på, en rad på hver side.

Deretter ble låsefjøla senket nedpå og bundet fast med et snøre.

Da kunne lina flyttes eller henges til tørk uten at anglene floket seg.

Museet vet ikke hvem giveren av gjenstanden er. Kanskje noen som leser dette vet det?

Linklave med bokstaver risset inn

Det er risset inn bokstavene NNSD, samt T.S. håndskrevet med blyant.