Mandarinand, foto Roald Engan

Mandarinand, foto Roald Engan

Bildet fanger seerens oppmerksomhet

Tema for oktober var fugler.

I sin begrunnelse sier juryen følgende om vinnerbildet:

–  Dette er en flott og sjelden and.

Bildet tiltrekker seg oppmerksomheten fordi de færreste har sett en slik fugl, og de stussser derfor på hva dette er.

Dessuten skjerpes nysgjerrigheten av billedvinkelen.  

Hodet er lett å tolke, men hvordan sitter fuglen? 

Betrakteren må bruke litt tid på å studere bildet. 

Dermed har fotografen oppnådd å fange oppmerksomheten til seeren, sier juryen.

Vi gratulerer!

Fuglen stammer fra Øst-Asia

Om denne fuglearten står følgende å lese i Wikipedia:

Mandarinand er en andefugl med en lengde på 41 cm, og et vingespenn på 71 cm. Flukten er rettlinjet og hurtig. Den foretrekker småvann med trær langs bredden, hvor den bygger reir i hull i trærne. Mandarinanden finner føde helst på land. Den er kvikk og aggressiv i kampen om føden på foringssteder.

Mandarinanden stammer opprinnelig fra Øst-Asia. Spredte eksemplarer kan i vill tilstand ha slått seg ned enkelte steder i Europa, særlig i England. Spredte eksemplarer som kan påtreffes i Norge er høyst sannsynlig rømt fra fangenskap

Neste tema er høstfarger

Tema for månedens bilde i november er høstfarger.

Hver måned kåres et månedens bilde, og det er medlemmene som er til stede på klubbkvelden som utgjør juryen. Imidlertid kan ingen stemme på sitt geet bilde.

Nye medlemmer er velkommen

Sørfold Fotoklubb forteller på sin hjemmeside at de får besøk av fotograf Tommy Andreassen på neste møte. Dette finner sted på aktivitetshuset Bakeriet torsdag 15. oktober kl. 18.00.

Som vanlig er nye medlemmer velkommen.