Vi har til sammen 26 byggeklare tomter. Dette betyr at de er opparbeidet med vei, vann og avløp. Av disse er det 3 private i Åkerveien på Straumen, videre er det 23 kommunale tomter som er byggeklare:

  • 6 tomter i området ovenfor Straumen skole
  • 11 tomter under Straumklumpen
  • 6 tomter i Røsvik.

I tillegg er det 6 tomter på Sørfjordmo som er regulert, men ikke opparbeidet med vei, vann og avløp.

Det samme gjelder 4 tomter ovenfor Straumen skole.

Oppdatert oversikt:

Ledige tomter ovenfor Straumen skole

Ledige tomter under Straumklumpen

Ledige tomter, Sørfjordmo

Ledige tomter i Røsvik.

Tursti til Harlifjell

Tursti til Harlifjell og videre over til Røyrvatn starter like ved ledige boligtomter øverst i Strømhaugveien.

Fakta om byggestøtte:

Sørfold kommune ønsker å stimulere til økt boligbygging i Sørfold. Derfor får boligbyggere som bygger og eier sin første enebolig et tilskudd på 150.000 kroner.

Utenfor tettbygde strøk kan man få inntil 250.000 kroner, til dokumenterte utgifter til vei, vann og kloakk.

NB! Tilskuddsordningen gjelder kun eneboliger, ikke leilighetsbygg. Og kun bygging, ikke kjøp. Det er ingen aldersgrense, men for å utløse støtte, må dette være søkerens første bolig.