Bildet: Direktør i Trollfjord Bredbånd, Arild Fredriksen, informerer på folkemøte. Begge foto: Frode Tiltvik.

Dialog med kundene

Trollfjord Bredbånd er et datterselskap av Trollfjord AS i Hadsel kommune.

De er Nord-Salten Krafts samarbeidspartner  i prosjektet som gjelder bredbåndsutbygging i Kobbvatn og Mørsvik.

Nord-Salten bygger ut nettet, og Trollfjord fyller det med innhold.

Bredbåndsutbyggingen starter så snart det melder seg tilstrekkelig antall interesserte.

For å starte dialogen med mulige kunder, ble det holdt et informasjonsmøte på Kobbelv vertshus 10. september.

Forut for dette hadde Sørfold komune inngått kontrakter, der Nord-Salten Kraft vant anbudet for Mørsvik og Kobbvatn. Les mer om dette:

Kontrakter er signert.

Bra oppmøte

På møtet 10. september informerte Arild Fredriksen om bredbåndstilbudet de skal levere i Mørsvik og Kobbvatn. Fredriksen er direktør i Trollfjord Bredbånd.

Frode Tiltvik er prosjektleder bredbåndsutbygging i Nord-Salten Kraft AS. 

Han orienterte om oppstart av prosjektet, og opplyste at de skal ferdigstille utbyggingen i mars 2019.

Sørfold kommune var også representert på møtet. På bildet under kan man se administrasjonssjef Lisbeth Bernhardsen, næringssjef Gerd Bente Jakobsen og IT-ansvarlig Knut Rudi.

Arrangørene og kommunen var godt fornøyd med interessen og oppmøtet, særlig når man tar i betraktning at det ble avholdt med kort varsel.

Folkemøte på Kobbelv vertshu 10 september 2018