Ansatte får gullklokke for 25 års tjeneste i Sørfold kommune

F.v. Tord Valla, Anniken Pedersen, Elyn Nilsen, Marit Megård, Ninni Pedersen, Inger Tofte og  Ann Karin Olsen, samt rådmann Ørjan Higraff. som overrakte gullklokker og blomster og sa noen ord til hver av jubilantene. Ritha Johansen, Inger Lise Hjemaas og Brit May-Liss Tverbak var ikke til stede.

Ninni Lillian Pedersen startet som vikar på renhold ved Straumen skole i 1988. Hun var inne i både korte og lengre vikariater i perioden frem til hun ble fast ansatt som renholder på Straumen skole i 1997.

Hun har også hatt ansvaret for renhold i en av avdelingene i Straumen barnehage, men siden 2008 har hun hatt sitt arbeidssted på Straumen skole.

Elyn Nilsen begynte som ferie-og sykevikar ved Sørfold sykehjem i 1979, og kom tilbake dit i 1990 etter et opphold på noen år. Fra 1992 arbeidet hun i hjemmesykepleien, samt ved Sørfold eldresenter og Sørfold sykehjem.

 Fra 2001 har hun jobbet ved legekontoret, bortsatt fra tre år fra 2007 da hun var tilbake ved ved Sørfold sykehjem.

Marit Megård ble ansatt som assistent ved Straumen skole i 1991, og fra 1997 har hun vært leder for skolefritidsordningen (SFO).

I noen år var hun også Fysak-koordinator i 25 % stilling, der hun blant annet satte i gang treningsgrupper og fjelltrim.

Inger Tofte har arbeidet i 25 år som helsefagarbeider ved Sørfold sykehjem i Røsvik, og har vært en del av demensteamet siden oppstarten av dette.

Ann Karin Olsen er kokk ved Sørfold sykehjem i Røsvik, og har vært ansatt der i 25 år.

Britt May Liss Tverbak kan også se tlibake på 25 år ved Sørfold sykehjem, der hun arbeider som sykepleier.

Inger Lise Hjemaas startet som hjemmehjelp i Sørfold kommune, og tok etter hvert fagbrev som helsefagarbeider. Hun har i alle år vært ansatt ved Sørfold eldresenter.

Ritha Megård Johansen er også helsefagarbeider. Hun startet ved sykehjemmet i Røsvik, og kom etter hvert til Sørfold eldresenter.

Tord Valla har vært ansatt ved Straumen skole i 25 år, først som lærer 1991-1998, deretter som inspektør til 2016, og det siste halve året som rektor.

Anniken Pedersen ble ansatt i Sørfold kommune i 1989. I 1998 var hun ferdig utdannet sykepleier, og hun arbeidet i mange år ved Sørfold sykehjem og Sørfold eldresenter, blant annet som soneleder.

Anniken har også utdanning innen økonomi, og siden 2008 har hun hatt arbeidssted på Rådhuset, der hun er konsulent ved økonomiavdelingen med ansvar for skatt og regnskap.