Ny lederstilling

Sørfold kommunes helse- og omsorgstjenster er organisert i enhetene Hjemmetjeneste, Institusjonsomsorg og Helse og velferd. Alle enhetene er underlagt kommunalsjef.

Organiseringen er i endring, og administrasjonsutvalget og formannskapet går inn for å slå sammen enhetene helse og NAV til Helse og velferd.

Denne saken skal videre til kommunestyret for endelig vedtak, og med forbehold om deres godkjenning kunngjøres ledig stilling som leder for den nye enheten.

Nye teknologiske løsninger i omsorg

Det er også ledig stilling som rådgiver i kommunalsjefens stab, innenfor omsorg og velferd.

Blant andre oppgaver er rådgiveren sentral i utviklingsarbeidet mot nye teknologiske løsninger.

Andre ledige stillinger er fagarbeider og barnehagelærer i Straumen barnehage, samt to stillinger som fagarbeider/spesialarbeidere innen Vei, vann og avløp.

Søknadsfrist for stillingene er 20. og 21. september.

Se alle ledige stillinger

Velkommen som søker!

Kombinasjonen av sentral beliggenhet, trygt oppvekstmiljø og praktfulle turområder gjør kommunen attraktiv. Les mer om dette i

Brosjyre om Sørfold