Fremtidige behov

Yrkesorientering i lokal regi er en mangeårig tradisjon i Sørfold kommune. På grunn av pandemien måtte arrangementet utgå i 2020 og 2021, men i år kunne opplegget gjennomføres.

Rådhussalen ble fylt opp med stands, bedrifter og elever 15. november. Sistnevnte kom fra samtlige tre skoler i Sørfold, og de hadde med seg rektorer, rådgivere og lærere.

Næringssjef Gerd Bente Jakobsen var hovedansvarlig for yrkesorienteringsdagen.

Hun forteller at hensikten med en slik dag er å informere om det varierte arbeidslivet i kommunen, og om utdanningsvalg og jobbmuligheter i framtida.

Tidligere år har kun 10. klassinger deltatt, i år var 9. trinn også med.

Industri, gruvedrift, bygg og havbruk

HR-sjef Rune Olsen ved Elkem Salten innledet om "Veien til det grønne skiftet."

Byggebransjen var representert med både Salten Entreprenør & Eiendom og Nordland Bygg AS. Flere bedrifter fra oppdrettsnæringen var til stede, og Benchmark Genetics informerte om stamfiskproduksjon.

Indre Salten Energi presenterte sin virksomhet, det samme gjorde Omya i Hammerfall.

Interesserte elever besøkte bedriftenes stands

Ungdommene gikk rundt og snakket med de som satt på stand for bedriftene.

Det var ikke rom for at alle fikk presentere seg fra «scenen», men samtlige bedrifter sto til disposisjon til dypdykk og speed-date.

På forhånd hadde ungdommene valgt ut to arbeidsgivere eller skoler som de ville høre mer om. Da kunne de også spørre om alt de lurte på i en uformell setting.

Hege Ruud fra HegesMatopplevelser

Hege Ruud fra Heges MatOpplevelser spilte på flere strenger. Hun snakket om trender innenfor mat og reiseliv, og om å være gründer og kokk. Hun nevnte også viktigheten av de mange små bedriftene, som gjør lokalsamfunnene våre gode å bo i.

 I tillegg serverte hun velsmakende lunsj.

–Dagen ble selvsagt lang, og med mange inntrykk for elevene. Men alle virket fornøyd.

På forhånd ba vi bedriftene spisse opplegget mot de unge som målgruppe, og ikke gå altfor nøye inn i sin egen produksjon.

 Sørfold kommunes representanter fra helse og omsorg testet sukkerinnholdet i blodet til ungdommene. Dette var populært, sier Gerd Bente Jakobsen.

I innledningen fra kommunens side ble det informert om lærlingeplasser og jobbmuligheter i offentlig sektor, med særlig fokus på yrkene sykepleier, ingeniør og lærer.

Stinn brakke

Nede til høyre sitter ordfører Gisle Hansen, som ønsket velkommen ved oppstart og fulgte opplegget gjennom dagen. På stand for Sørfold kommune langs veggen ser vi helsesykepleier Trude Zahlsen, som representerte sykepleieryrket.

Tittel på yrkesorienteringsdagen var: «Ka du ska bi»?

Kanskje er det vanskelig å ha et klart svar på dette når man er såpass ung.

Men forhåpentlig har de unge fått nyttig kunnskap for å kunne ta viktige valg. I første omgang i forhold til  videregående skole, og deretter veien videre mot jobb.

–Og ikke minst håper vi de sitter igjen med et inntrykk av et variert næringsliv og mange muligheter i hjemkommunen, sier næringssjefen.

På vegne av arrangør Sørfold kommune vil hun takke alle som deltok og bidro til et vellykket arrangement.

Følgende videregående skoler deltok:

 • Saltdal videregående skole, Elektro /TIPP med mer
 • Fauske videregående skole, studie/idrett/helse og oppvekst med mer
 • Knut Hamsun videregående skole, friluftslivsfag med mer
 • Meløy videregående skole, Inndyr, naturbruk (fiske, akvakultur etc.)

Deltakende bedrifter:

 • Elkem Salten
 • Mowi
 • Nordlaks smolt
 • Sisomar
 • Benchmark Genetics
 • Nordland Bygg
 • Heges MatOpplevelser
 • Salten Entreprenør & Eiendom
 • Omya
 • Indre Salten Energi (ISE)