Avtroppende gitarlærer Ørjan Kines får et tre i gave av kulturskoleleder Ragnhild Hansen og kollegene

Ørjan Kines har sagt opp sin stilling i kulturskolen, og han fikk et tre i gave av kulturskoleleder Ragnhild Hansen som takk for innsatsen. Gaven ble overrakt på kulturskolens avslutningskonsert 14. juni.

Mange søkere til tross for ferietid

Stillingen som kulturskolelærer i gitar, bass, band og lyd/sceneproduksjon ble utlyst med søknadsfrist 10. juli.

Det meldte seg 10 søkere - 9 menn og 1 kvinne. Kulturskolen håper det skal bli mulig å få ny lærer på plass til skolestart, men dette avhenger av eventuell oppsigelsesfrist for den som blir ansatt.

En tar sikte på å foreta ansettelse i løpet av to uker. Her er oversikt over søkerne:

Søkerliste gitarlærer kulturskolen.

Ingeniør og vaktmester skal ansettes om kort tid

To andre stillinger har også vært kunngjort nylig, begge hjemmehørende ved enhet teknisk/næring.

Den ene er avdelingsingeniør for vei, vann og avløp, den andre er driftsoperatør/vaktmester.

Til hver av stillingene har det meldt seg 14 søkere, og her er søkerliste for begge:

Søkerliste avdelingsingeniør VVA

Søkerliste vaktmester/driftsoperatør

Glad for at mange vil jobbe i Sørfold

Kommunalsjef Lisbeth Bernhardsen opplyser at det trolig vil bli foretatt ansettelse av vaktmester allerede i løpet av denne uka (uke 29), og ny ingeniør vil etter planen bli ansatt i løpet av neste uke (uke 30).

Hun er godt fornøyd med antall søkere til de ledige stillingene.

–  Det er veldig hyggelig at det er så mange som ønsker å jobbe hos oss, sier hun.