Datakurs på Kobbelv vertshus okotber 2016

Ivrige kursdeltakere på begynnerkurs i databruk, som var lagt til Kobbelv vertshus to fredager tidligere i høst.Nr. 2 fra venstre er Jan Arne Johansen i Seniornett Sørfold.

Legges opp etter brukernes behov og ønsker

Datatreffene annenhver fredag på aktivitetshuset Bakeriet er et uformelt tilbud, der deltakerne får personlig veiledning etter behov. Det sosiale er også viktig.

Seniornett Sørfold er ansvarlig for tiltaket, med Hans Petter Hellarvik og Jan Arne Johansen som primus motor.

Hellarvik forteller at hensikten med opplæringen, er å bidra til at seniorer holder følge med samfunnets utvikling mot stadig flere digitale tjenester.

Internett åpner nye dører og spennende muligheter

Internett åpner en rekke flotte muligheter.

Via internett kan man forske på slektshistorie, bestille helsetjenester uten å stå i telefonkø, betale regninger og snakke med barnebarna.

Men ofte kan man bli forvirret av  en mengde portaler, linker og innlogginger.

–  På datatreffene blir deltakerne kjent med  helsenorge.no, som er en veiviser  til en rekke tjenester, som bestilling av resept, pasientreiser, frikort etc. Med bare én innlogging kan man utføre en rekke oppgaver, forteller Hellarvik.

Fellessamlinger på nyåret

Når man lærer noe nytt, er det viktig å vedlikeholde kunnskapene. Mange er også litt redde for å kaste seg ut i databruken på egen hånd.

– På kurset i Kobbelv ble det foreslått  fellestreff for hele kommunen. Planen er å fylle kommunebussen fra Straumen og reise nordover et par ganger i løpet av våren 2017, sier Hans Petter Hellarvik.

Velkommen til siste datatreff før jul: Fredag 2. desember kl. 11.00-14.00 på aktivitetshuset Bakeriet, Straumen.

Etter dette tar tilbudet juleferie, og starter opp igjen fredag 20. januar til samme tid.