I år er det 30 år siden Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet 10. oktober, som en internasjonal FN-dag for å fremme bevissthet om psykisk helse over hele verden.

I Sørfold legges det opp til en bred markering av dagen og 30-års jubileet.

Kommunepsykologen besøker skolene, sammen med helsesykepleiere. Der skal de informere om verktøyet Hjelpehånda. Dette er et spill som hjelper barn og unge med mestring av egne følelser. 

Mental Helse Sørfold vil også delta i markering av Verdensdagen. Fra Sørfold kommune stiller medarbeidere fra avdeling for habilitering og psykisk helse, samt helsestasjonen.

Program for dagen, mandag 10. oktober

I Røsvik kommer Løkta barnehage og småskoletrinnet fra skolen på besøk til Sørfold sykehjem ca. kl. 10.30. Der vil barna underholde, og det blir sosialt samvær med kaffe og kake.

På Strøksnes blir det markering ved butikken/Møteplassen  kl 11.30-1400, med servering av kake og kaffe og utdeling av informasjon.

På Straumen vil barnehage og småskole besøke Sørfold Eldresenter med sosialt samvær, kaffe og kaker.

Ved Prix vil det være stand på formiddagen med representanter fra dagens arrangører, samt ulike aktiviteter og informasjon.

Turmarsj med quiz langs 17. mai-ruta på Straumen

Kl 0930: Turmarsj med quiz underveis, avgang fra Straumen skole som også deltar. Vi går via Prix opp til Myre aktivitetspark, og retur forbi eldresenteret (17. mai- ruta)

Turen avsluttes med kake og kaffe på/ved aktivitetshuset Bakeriet.

Alle er velkommen til å delta i markeringen. Vel møtt!

Kommunepsykolog Gunnar Jensen:

–Har du personer i livet ditt som du ikke har snakket med på lenge?

I 2021 hadde Verdensdagen for psykisk helse «Livet under og etter en pandemi» som årets tema. I år er temaet «Vi trenger hverandre. #Løft blikket».  Da  skrev jeg et lite forslag til hvordan enkeltindivider kunne velge å markere dagen på, uavhengig om man deltok på arrangementer.

Med årets tema er dette forslaget like aktuelt som i fjor.

Kommunepsykolog Gunnar Jensen

Mennesker har et medfødt behov for å oppleve tilhørighet og tilknytning til både grupper og andre individer.

Fravær av tilhørighet og fravær av meningsfulle relasjoner kan føre til svekket psykisk helse. I anledning Verdensdagen for psykisk helse kan dette igjen settes på agendaen.

Som enkeltindivider har vi stor påvirkningskraft på både vår egen og andres psykiske helse.

Om du er deltaker i en gruppe som kan ha plass til flere, kan du kanskje markere Verdensdagen for psykisk helse med å invitere noen nye inn i gruppen?

Har du personer i livet ditt som du ikke har snakket med eller møtt på lenge? Eller er det noen du ikke kjenner så godt, som du gjerne vil bli bedre kjent med?

Kanskje kan én måte å markere Verdensdagen være å skrive til, ringe til eller møte noen?

Klarer du dette, kan det være en god måte å markere dagen på, og på samme tid kan det hende du påvirker din egen og andres psykiske helse i positiv retning.

Uavhengig av om du velger å markere Verdensdagen for psykisk helse, eller hvordan du velger å markere, skal du vite at ditt bidrag til egen og andres psykiske helse er uunnværlig.

Med dette ønsker jeg deg en riktig så fin Verdensdag for psykisk helse.

Les mer om:

Verdensdagen for psykisk helse