Bak f.v. Tor Eggesvik: Lærer, rådgiver og tillitsvalgt ved samme skole siden 1996, den gang Leirfjorden skole, nå Nordsia oppvekstsenter.

Kenneth Grytvik, som nå er konsulent vederlag/systemadministrasjon, men som også har vært sykepleier ved Sørfold sykehjem.

Videre kommunedirektør Stig Arne Holtedahl.

Foran f.v. Turid Willumstad, som har vært ansatt i Sørfold kommune i tre perioder og startet som dagmamma i familiebarnehage. Siden 2014 er hun konsulent lønn og personal ved økonomiavdelingen.

Hilde Kjær Karlsen var lærer ved Straumen skole fra 1996, og gikk over til Røsvik skole i 2007, der hun fortsatt er.

Liv Elin Lund startet som assistent i barnehagen i Elvkroken i 1996 og har også vært hjelpepleier på Elvheim. Nå er hun assisent barnehage ved Nordsia oppvekstsenter.

Trude Cecilie Gleinsvåg har jobbet på Røsvik skole i alle år, dvs. fra 1996, og vært rektor fra 2012.

Hilde Fagerbakk Larsen får også gullklokke, men hadde ikke anledning til å være til stede.

Veivisere for nye medarbeidere

–Vi setter stor pris på den innsatsen dere har gjort for kommunen og for befolkningen i disse årene.

Dere har lang erfaring, mye opparbeidet kunnskap og verdifull kompetanse. I tillegg er dere gode ambassadører for kommunen, sa kommunedirektør Stig Arne Holtedahl i sin tale til jubilantene.

Tradisjonelt legges denne utdelingen til julelunsjen på Rådhuset. Denne måtte utgå også i år, fordi den samler for mange i forhold til gjeldende koronarestriksjoner.

 I stedet ble markeringen lagt til et ledermøte, som ble gjennomført med forskriftsmessig avstand og munnbind.

Holtedahl fremhevet også erfarne ansattes rolle som veivisere for nye medarbeidere, noe han selv opplevde som svært nyttig da han kom til kommunen som ny rådmann for drøyt tre år siden

–Opplæring handler ikke bare om det som ledelsen formidler til ansatte, det handler også om å lære av hverandre.

Dere har ulike stillinger og ulike arbeidsoppgaver. Noen av dere har også skiftet både arbeidssted og jobb i løpet av den tida dere har vært ansatt hos oss.

Men dere er alle en del – og en viktig del – av organisasjonen Sørfold kommune.

Takk for innsatsen så langt, sa kommunedirektør Stig Arne Holtedahl, og gratulerte med 25 års jubileet.