I det fine grillhuset i Lakseparken på Straumen serverte den aktive demensforeningen nystekte vafler og kaffe. De delte også ut informasjonsmateriell om demenssykdommer.

Denne markeringen var lagt til 20. september.

–I tillegg valgte vi å invitere Klaus Amundsen og Veronica Winnem (bildet under) til Sørfold sykehjem 10. oktober, forteller Anne Pettersen. Hun er leder i Sørfold demensforening.

–På sykehjemmet fikk de fremmøtte en flott forelesning om Personsentrert tilnærming til atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens.

Veronica Winnem og Klaus Amundsen fra Kløveråsen

De to foreleserne fra Kløveråsen kompetansesenter understreket hvor viktig det er å bruke gode kartleggingsredskaper, som Obs demens.

Det som også er viktig, er at alle som jobber innen demensomsorgen har kompetanse på dette, både i hjemmetjeneste og i institusjon, sier Anne Pettersen.

Alzheimerdagen er en verdensomspennende markering av Alzheimers sykdom

Dagen ble stiftet 21. september 1994 i Edinburgh av den internasjonale Alzheimerforeningen og Verdens helseorganisasjon (WHO).

Sykdommen sees over hele verden og berører oss alle. Ved å innstifte en slik markeringsdag utfordres alle til å lære mer om sykdommen og dens symptomer.

Større kunnskap  hos allmennheten hjelper pårørende, helsepersonell, familie og venner til å akseptere og leve med denne sykdommen.