Bal i bøtta

Ball i bøtta gir mange mulige matematikkoppgaver.

Alle foto: Sørfold kommune/ Arne-Harry Nilsen.

Fellesdag med praktiske matematikkoppgaver

Rektor ved Mørsvik oppvekstsenter Arne-Harry Nilsen forteller at Leirfjorden skole har hatt Matematikkens dag på sin plan i mange år. I år var det naturlig for Mørsvik oppvekstsenter å bli med på opplegget.

Fra høsten av blir de to skolene slått sammen, og det er viktig at elevene blir kjent og gjør ting sammen.

Deltar i utviklingsprosjekt

–  Alle skolene i Sørfold er med i UiU, som står for ungdomstrinn i utvikling, men i Sørfold deltar alle skolene med alle trinnene fra 1-10. klasse, altså ikke bare ungdomstrinnet.  

Regning i alle fag er et tema i år i forbindelse med dette opplegget. Og når det gjelder Matematikkens dag, var årets hovedtema brøk.

Gjennom mange ulike aktiviteter innarbeides praktiske oppgaver i brøkregning og matematikk, sier han.

Rullerende stasjoner

Første halve timen var felles for alle elevene i gymsalen. Da deltok alle i ulike aktiviteter i forhold til tall, bevegelse og sosiale relasjoner.

Oppvarming i gymsalen

Oppvarming i gymsalen.

Etterpå var det tre økter med grupper på 4. Disse var delt etter alder. 2 grupper hadde ”learning study”, der de ble filmet, og der dette skal analyseres på fellesmøte for lærerne på de to skolene.

Datastasjonen

Datastasjonen

Det var en datastasjon, en med brøksnor, en med kortaktiviteter og en kjøkkenstasjon. Sistnevnte stelte i stand lunsj til alle.

Brøksnor

En av stasjonene var brøksnor.

Kortspill

Kortspill var en av aktivitetene.

Matlagning

Kjøkkenstasjonen laget lunsj til alle.

Flott lunsj med pizza i ulike variasjoner.

Siste timen på dagen ble brukt ute. Her var det fire stasjoner der elevene ble delt i grupper på seks på tvers av alder.

En av disse var noe som heter Kims lek. Dette ble gjennomført som uteaktivitet, og går ut på at man får se noen ting på et bord, eller på annen måte. Så fjernes tingene, og oppleggget går ut på å huske flest mulig av dem.

Disse gjenstandene kan man tegne eller skrive ned etter hukommelsen.

Utendørs bowling

Utendørs bowling

 De fikk også en oppgave som handlet om idealtid. Hvor lang tid er 30 sekunder? Her gjaldt det å komme nærmest.  Det var også en stasjon med bowling.

Poenget var å skyte ned flest mulig brusflasker med vann og så regne ut summen. Den fjerde stasjonen var å kaste ball i bøtte, også her med utregning.

 

Lego går aldri av moten

Ellers tok de i bruk lego (som aldri går av moten) og treklosser.

Treklosser

24 elever, 24 brikker

–  Til slutt ble alle samlet igjen i gymsalen. Elevene fikk utdelt hver sin del av et puslespill på 24 biter, siden det samlede elevtallet for de to skolene er 24. Puslespillet som ble satt sammen ble gitt i gave til barnehagen.

 Elevene ga veldig gode tilbakemeldinger på opplegget, sier Arne-Harry Nilsen.

24 sjokoladebiter

24 sjokoladebiter, en til hver.

Les mer om:

Ungdomstrinn i utvikling